სლოვაკეთი

იხილეთ ყველა ვაკანსია ქვეყნის მიხედვით


15 ოქტომბერი, 2019       ვაკანსია #

რეგისტრაცია


დამლაგებელი

ქვეყანა - სლოვაკეთი, ქალაქი რუზომბეროკი
ვაკანსიის რაოდენობა - 10
დასაქმების ხანგრძლივობა 2 წელი
სამუშაო ვიზას უზრუნველჰყოფს დამსაქმებელი

მოთხოვნები:
სქესი: მდედრობითი
ასაკი: 40 – 55 წლამდე.
განათლება: საშუალო
გამოცდილება: არასავალდებულო
ენები: რუსული და ინგლისური საშუალოდ
დასაქმებულებს ევალებათ ოფისებისა და სახლების დალაგება.

პირობები:
ანაზღაურება: აღნიშნულ ვაკანსიაზე ხელფასის სახით შესაძლებელია გამოიმუშავოთ თვეში 500-600 ევრო. ყოველდღიური სამუშაო გრაფიკი არის 8-დან 10 საათამდე. ზეგანაკვეთურად შესაძლებელია დღეში + 2 საათის მუშაობა.

თანამშრომელი ცხოვრობს სამსახურიდან 300 მეტრში.
საცხოვრებელს უზრუნველყოფს დამსაქმებელი.
სამუშაო საათებში საკვებზე შეღავათები; ვაუჩერს გასცემს დამსაქმებელი.

ანაზღაურება ხდება ყოველი თვის 15 რიცხვში.

15 ოქტომბერი, 2019       ვაკანსია #

რეგისტრაცია


სატვირთოს მძღოლი

ქვეყანა - სლოვაკეთი
ქალაქი - ნიტრა
ვაკანსიის რაოდენობა - 3
დასაქმების ხანგრძლივობა 2 წელი
დამსაქმებელი უზრუნველჰყოფს სამუშაო ვიზას.

მოთხოვნები:
ასაკი: 20 – 50 წელი
სქესი: მამაკაცები
ტვირთის გადაზიდვა
აუცილებელია C კატეგორიის მართვის მოწმობა
გამოცდილება: არასავალდებულო
რუსული ენის ცოდნა სალაპარაკო დონეზე
აუცილებლად შესასრულებელი საათები თვეში - 160 საათი


პირობები:
ხელფასის სახით დასაქმებული მიიღებს 800-900 ევროს. ხელფასის გადახდა ხდება ყოველი თვის 15 რიცხვში.საცხოვრებელის ღირებულებას იხდის დასაქმებული. კვება დამსაქმებლის ხარჯზე. ეკიპირებას უზრუნველჰყოფს დამსაქმებელი. აუცილებლად შესასრულებელი სამუშაო საათები - 8.5 საათი დღეში. შესვენება - 30 წუთი. შესაძლებელია ზეგანაკვეთური სამუშაო საათების არჩევა, რაც იქნება დამატებით ანაზღაურებული.

15 ოქტომბერი, 2019       ვაკანსია #

რეგისტრაცია


სატვირთოს მძღოლის ასისტენტი

ქვეყანა - სლოვაკეთი
ქალაქი - ნიტრა
ვაკანსიის რაოდენობა – 5
დასაქმების ხანგრძლივობა 2 წელი
დამსაქმებელი უზრუნველჰყოფს სამუშაო ვიზას.

მოთხოვნები:
ასაკი: 20 – 50 წელი
სქესი: მამაკაცები
მძღოლის დახმარება ტვირთის გადაზიდვაში
არ არის აუცილებელი C კატეგორიის მართვის მოწმობა
გამოცდილება: არასავალდებულო
რუსული ენის ცოდნა სალაპარაკო დონეზე
აუცილებლად შესასრულებელი საათები თვეში - 160 საათი

პირობები:
ხელფასის სახით დასაქმებული მიიღებს 500-600 ევროს. ხელფასის გადახდა ხდება ყოველი თვის 15 რიცხვში.საცხოვრებელის ღირებულებას იხდის დასაქმებული. კვება დამსაქმებლის ხარჯზე. ეკიპირებას უზრუნველჰყოფს დამსაქმებელი. აუცილებლად შესასრულებელი სამუშაო საათები - 8.5 საათი დღეში. შესვენება - 30 წუთი. შესაძლებელია ზეგანაკვეთური სამუშაო საათების არჩევა, რაც იქნება დამატებით ანაზღაურებული.